ޢީދު ކުޅިވަރު : ޘަޤާފީ ދަނޑިޖެހުން

ޢީދު ކުޅިވަރު : ޘަޤާފީ ދަނޑިޖެހުން

އަލްހާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި އަލިފުށީގެ ޒުވާނުން ވެގެން އިއްޔެ ހަވީރު ޘަޤާފީ ދަނޑި ޖަހައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު 4:00 ން 5:30 ވަންދެން ކުރިއަށް ދިޔަ މި އިވެންޓް ގައި ދަނޑި ޖަހާފައިވަނީ އަޖުމަލް ކަންމަތީގަ އާއި ޕެންޒީ ކައިރީގަ އާއި އަދި އަލިފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައެވެ. މި އިވެންޓް ބަލާލުމަށްޓަކައި ގިނަ އަދައެއްގެ ބަޔަކު ދަނޑި ޖެހި ތަންތަނަށް އެއްވެފައިވެއެވެ. އަދި ދަނޑި ޖެހުމަށްފަހު ބިލެއް ދަފިވެސް ވަނީ ނަގާފައެވެ.

އަލްހާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އިއްޔެ ހެނދުނުވެސް ވަނީ ކުޅިވަރުތަކެއް ކުޅެފައެވެ. މި ކުޅިވަރުތައް ބަލާލުމަށްވެސް ގިނަބަޔަކު އެއްވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

1 ޚިޔާލު

  1. އަލިފު

    ކުރިއަށް ދިޔަ މި އިވެންޓް( އިވެންޓް މީގެ ބަދަލުގައި ހަރަކާްތް ޖަހާލިނަމަ މާ ފުރިހަމަ ވީސް)

wedding bridal ring wedding ideas 2017 wedding products blog wedding rings and bride dresses